The Slog

Του John Ward

Απόδοση στα ελληνικά  για την ΕΛ.Λ.Α.Σ : N.K

Η Αρχή Ηλεκτρισμού απέσυρε 19,5 εκ.€ τέσσερις ημέρες πριν το bail-in.

H συμφωνία με την Τρόικα περιλαμβάνει ειδική ρήτρα  ενέργειας/φυσικού αερίου

finance_calvinball1Οι λεπτομέρειες του μνημονίου που υπεγράφη μεταξύ της Λευκωσίας και της τρόικας διέρρευσαν στα ΜΜΕ και επισημαίνουν τη δημιουργία υποδομών για την εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων αποθεμάτων του νησιού, καθώς και την ανάγκη για ένα ταμείο  “διαχειρισης” κρατικών εσόδων που προέρχονται από το φυσικό αέριο. Και Αρχής Ηλεκτρισμού της Λευκωσίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς που απέσυρε μετρητά από την Κύπρο  πριν από την ανακοίνωση του κουρέματος των  καταθέσεων.

Έλληνες και Κύπριοι μελετούν από σήμερα το πρωί τα στοιχεία ενός σκληρού παζαριού ψάχνωντας στις λεπτομέρειες της συμφωνίας Τρόικας / Κύπρου  – μια συμφωνία που διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης αργά χθες. Η τελική συμφωνία υπογραφής του μνημονίου δίνει στη Λευκωσία έναν ακόμη χρόνο από ό, τι αναμενόταν για να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα – ορίζοντας ως προθεσμία το 2017 και όχι το 2016 και θεωρείται από κάποιους ως η τιμή που   έπρεπε να πληρώσει η Τρόικα ( ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ) για να πάρει αυτό που ήθελε : πρόσβαση στα αποθέματα φυσικού αερίου γύρω από το νησί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Αρχή Ηλεκτρισμού αφέθηκε να αποσύρει το σύνολο της συμμετοχής της στην Τράπεζα Κύπρου ….. υποδηλώνοντας είτε μια εκ των έσω πληροφόρηση από τους διαπραγματευτές της Κύπρου, ή το “κλείσιμο του ματιού” από την Τρόικα ως ένα άλλο σημείο διαπραγμάτευσης για την επίτευξη των σκοπών της.Υπάρχει κυνισμός στη Λευκωσία για το ποιος θα χειρίζεται και να ελέγχει την «ταμείο» που θα συσταθεί για να “διαχειριστούν” τα έσοδα από τα ενεργειακά αποθέματα. Εάν το bail-in που μόλις υπεγράφει – και η Λευκωσία πλέον αντιμετωπίζει ως χρέος – πάει σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία (δηλαδή, το χρέος να συνεχίζει να αυξάνεται και το ΑΕΠ να πέφτει – όπως σε αυτή την περίπτωση θα συμβεί) οι πιθανότητες είναι ότι τόσο το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία της Κύπρου θα πέσουν στα χέρια της Ε.Ε.

Ας το παραδεχτούμε, αυτή ήταν εξαρχής η ιδέα.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι θα επιτρέψει τη λειτουργία καζίνο στην Κύπρο – μια άλλη πολιτιστική βελτίωση σχεδιασμένη να προσελκύσει αθώους επενδυτές – και συνέχισε αντικρούωντας τις καταγγελίες ότι μια επιχείρηση που ανήκει στον συμπέθερο του μετέφερε 21 εκατ. € στο εξωτερικό, λίγες μέρες πριν την επιβολή από το  Eurogroup φόρου στους καταθέτες στην  Κύπρο. Δυστυχώς γι ‘αυτόν, τα δεδομένα τείνουν να υποστηρίξουν τους κατηγόρους του.

Φαίνεται να υπάρχουν δύο τύποι “επενδυτών” που μετέφεραν χρήματα  από τις κυπριακές τράπεζες πριν από την επέλαση της Τρόικας : οι γνωστοί της κυβέρνησης και οι γκάνγκστερ. Πρόκειται για μια αντιπροσωπευτική εικόνα των μεγαλόσχημων :

Η Αρχή Ηλεκτρισμού της Κύπρου απέσυρε  19,5 εκατ.€ στις 12.3.13 : μόλις 96 ώρες πριν επίμαχη ανακοίνωση της εισφοράς-κλοπής των καταθετών.

Η Octala Services απέσυρε 26 εκ.$ στις 7.3.13. Ο Asmad Octala Junior είναι ένας 46χρονος κτηματομεσίτης που εδράζεται στο Μαϊάμι , μέλος της οικογένειας Octala (με ύποπτες διασυνδέσεις ) και χρεώθηκε με μεγάλη κλοπή το 1995.

Η Ated Investments Ltd λειτουργεί από ένα μικρό χώρο γραφείων στο Λονδίνο, αλλά είναι προφανές ότι είναι “μπροστινή” για ρωσικό χρήμα. Παραμένουσα ως αδρανής, δεν έχει εκδοσεί κανένα λογαριασμό από το 2008. Απέσυρε 48 εκ. ρούβλια στις 14.3.13

Η Oneworld Ltd παρέχει οικονομικές υπηρεσίες σε εταιρικούς πελάτες στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικεύεται σε φορολογικά θέματα, και αναφέρονται ως διαχειριστές σε αρκετούς βουλευτές της Κύπρου. Η Oneworld απέσυρε  19,5 εκατ.€  στις 14.3.13

Η  Seymour Enterprises με έδρα το Λονδίνο , σε αδράνεια από το 2005 απέσυρε 20 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 5 & 8 Μαρτίου.

Η Harveyson Investments είναι μια ψεύτικη εμπορική επωνυμία, δεν υπάρχει ως εταιρεία πουθενά. Πιθανότατα μια ακόμη ρώσικη “βιτρίνα” που απέσυρε 5εκ. ρούβλια μεταξύ 5 & 16 Μαρτίου 2013. Υπάρχει μια εταιρεία  Harvey Son στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν φαίνεται να συνδέεται.

Οι κακοί που δεν του άρεσε το παιχνίδι, έφυγαν μετά την πρώτη πράξη. Στο σύνολό τους δεν αποτελούσαν ελκυστική παρτίδα και χάρη στον Επιθεωρητή Κλουζώ των Βρυξελλών έφυγαν καθαροί.

Η συμπάθεια και η συμπαράσταση μου πάει 100% με τους αθώους πολίτες της Κύπρου, πλούσιους ή φτωχούς : Είδαν τις αποταμιεύσεις τους αλλά και τα μέλλοντικά τους εισόδηματα να λεηλατούνται και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό.

Ακολουθεί το κείμενο στα Αγγλικά


CYPRUS EXCLUSIVE: What they knew, and what we didn’t

Electricity Authority withdrew €19.5m four days before bailin

Troika agreement specifically includes gas/energy clauses

Details of a memorandum signed between Nicosia and troika officials leaked to the media stress the creation of infrastructure to exploit the island’s undersea reserves, and of the need for a fund to “manage” State revenues derived from natural gas finds. And Nicosia’s Electricity Authority was one of the biggest withdrawers prior to the depositor haircut announcement.

Both Greeks and Cypriots are pondering this morning about evidence of hard bargaining in the detail of the Troika/Cyprus deal – a deal leaked to the media late yesterday. The final signed memorandum gives Nicosia one more year than anticipated to post a primary surplus – setting a deadline of 2017 rather than 2016 – and is being seen by some as the price the EU/IMF/ECB axis had to pay to get what they wanted: access to the gas reserves around the island.

Significantly, the National Electricity Authority was allowed to withdraw its entire holding in Cyprus Bank…..suggestive of either a tip-off from the Cypriot negotiators, or turning a blind-eye by the Troika as another negotiating point to achieve its ends. There is cynicism in Nicosia about who will handle and control the “fund” to be set up to “manage” income from the energy reserves. If the bailin now signed – and the debt Nicosia faces – go according to  normal procedure (ie, the debt keeps going higher, and the GDP lower – as in this case it must do) the chances are that both the income and the assets will fall into EU hands.

Which, let’s face it, was probably the idea.

Meanwhile, President Nicos Anastasiades said he would allow casinos to operate in Cyprus – another cultural improvement designed to attract innocent investors – and continued to refute reports that a firm owned by his son-in-law’s father transferred €21m euros abroad a few days before the Eurogroup levy imposition on depositors in Cyprus. Unfortunately for him, the data tend to support his accusers.

There seem to be two types of investor who got out of Cypriot banks before the EC goosestepped in: people known to the Government, and mobsters. This is a representative snapshot of the biggies:

The Cyprus Electricity Authority withdrew €19.5m on 12.3.13: just 96 hours before the depositor larceny levy was announced.

Octala Services withdrew $26m, 7.3.13. Asmad Octala Jr. is a 46 year old property developer and real estate agent based in Miami Florida, he is a member of the Octala family (suspected Mob connections) and was charged with Grand Larceny in 1995.

ATED Investments Ltd works from a small serviced office space in London, but is an obvious front for Russian money. Listed as dormant, it has not issued any accounts since 2008.  It withdrew 48m Rubles on 14.3.13

Oneworld Ltd  provide financial services solutions to corporate clients based in Cyprus and internationally. They specialise in ‘tax-efficient jurisdictions’, and are reputed to manage wealth for several Cypriot MPs. Oneworld withdrew €19.5m on 14.3.13

Seymour Enterprises. Based in London and again, dormant since 2005, the company withdrew $20m between the 5th and 8th March 2013.

Harveyson Investments is a fake trading name: it doesn’t exist as a company anywhere. Another probable Russian front, it withdrew 5m rubles between 5th and 16th March 2013. There is a Harvey Son company in the UK, but no connection to any of this is apparent.

So there we have it – or rather, Cyprus doesn’t: the bad guys didn’t like the play, and left after the First Act. On the whole, they weren’t a very prepossessing lot….and thanks to Inspector Clousseau of the Brussels Sureté, they got clean away.

My sympathy lies 100% with the innocent citizens of Cyprus, wealthy or otherwise: they have had their past savings and future income stolen, and there is no excuse for it.