Του Βασίλειου Ζούκου

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

Στις 20 Οκτωβρίου 2012 στην Ισλανδία διεξήχθη συμβουλευτικό δημοψήφισμα με θέμα το μελλοντικό τους Σύνταγμα.

Παραθέτω σχετική ειδησεογραφία:

[1]  Τελικά Αποτελέσματα του συνταγματικού δημοψηφίσματος: «Ναι» σε όλες τις ερωτήσεις

Η καταμέτρηση των ψήφων στο εθνικό δημοψήφισμα του Σαββάτου για το σχέδιο Συντάγματος του Συνταγματικού Συμβουλίου, ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων είπε «ναι» σε όλες τις έξι ερωτήσεις
σχετικά με την ψηφοφορία. Η προσέλευση ήταν 48,9 τοις εκατό.

Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1. Θέλετε οι προτάσεις του Συνταγματικού Συμβουλίου[2] να αποτελέσουν τη βάση ενός νέου σχεδίου Συντάγματος;

Ναι: 66,3%
Όχι: 33,7%

2. Στο νέο Σύνταγμα, θέλετε οι φυσικοί πόροι που δεν ανήκουν σε ιδιώτες για να κηρυχθούν εθνική περιουσία;

Ναι: 82,9%
Όχι: 17,1%

3. Θα θέλατε να δείτε διατάξεις στο νέο Συντάγμα που να καθιερώνουν μία επικρατούσα εθνική Εκκλησία στην Ισλανδία;

Ναι: 57,1%
Όχι: 42,9%

4. Θα θέλατε να δείτε μια διάταξη στο νέο Σύνταγμα που να επιτρέπει την εκλογή συγκεκριμένων ατόμων στην Ισλανδική Βουλή (Althingi) περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα;

Ναι: 78,4%
Όχι: 21,6%

5. Θα θέλατε να δείτε μια διάταξη το νέο Σύνταγμα, η οποία θα παρέχει την ίδια βαρύτητα ψήφου σε όλα τα μέρη της χώρας;

Ναι: 66.5%
Όχι: 33.5%

6. Θα θέλατε να δείτε μια διάταξη στο νέο Σύνταγμα που θα δηλώνει ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό του εκλογικού σώματος είναι σε θέση να τοποθετεί θέματα που θα τεθούν σε δημοψήφισμα;

Ναι: 73,3%
Όχι: 26,7%

Σε όλες τις ερωτήσεις πλήν μιάς οι ψηφοφόροι επέλεξαν τις συστάσεις του Συνταγματικού Συμβουλίου. Γιά την ερώτηση υπ’ αριθμό 3 (για την επικρατούσα εθνική εκκλησία), το Συνταγματικό Συμβούλιο δεν είχε συμπεριλάβει σχετική διάταξη στο σχέδιο του για ένα νέο Σύνταγμα.

====

[1] ΠΗΓΗ:
http://www.icelandreview.com/icelandreview/daily_news/Final_Results_of_Constitut
ional_Referendum_%E2%80%98Yes%E2%80%99_to_All_Questions_0_394585.news.aspx

[2] Συνταγματικό συμβούλιο: Αποτελείται από 25 εκλεγμένους αντιπροσώπους με εξουσιοδότηση από την Ισλανδική Βουλή να παρουσιάσουν σχέδιο Συντάγματος. Το Συνταγματικό συμβούλιο διαμόρφωσε σχέδιο Συντάγματος αφού προηγουμένως προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση τριών μηνών. (Φεβρουάριος 2011, Απρίλιος 2011).

ΠΗΓΗ: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Constitutional_Assembly

Με ερέθισμα τη παραπάνω ειδησεογραφία, θα επιθυμούσα να μου γνωστοποιήσετε την αποψή σας στα εξής ερωτήματα:

1. Θεωρείτε οτι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας μας;

2. Θεωρείτε ότι στη διαδικασία αλλαγής Συντάγματος θα πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες στη σύνταξη σχεδίων μέσω ισότιμης, δημόσιας, και επώνυμης διαβούλευσης, και τα τελικά σχέδια να τεθούν σε δημοψήφισμα;

3. Θα στηρίζατε στη χώρα μας παρόμοια προσπάθεια με αυτή της Ισλανδίας;

Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την όποια απάντησή σας,

Με τιμή,

Βασίλειος Α. Ζούκος

Πηγή : ΟΛΥΜΠΙΑ