Καθώς βρισκόμαστε έναν μήνα πριν από τις αμερικα­νικές εκλογές, δηλαδή σε μια από πολλές απόψεις εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο, και καθώς είναι κάτι παραπάνω από φανερή η κλιμάκωση της οικονομικής κρί­σης στην ευρωζώνη, οι ανταγωνισμοί των ισχυρών δυνάμε­ων στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φωτίζονται από μια ιδιαίτερη σκοπιά με κάποιες πληροφορίες που δημοσίευσε – διένειμε το αμερι­κανικό ινστιτούτο στρατηγικής πρόβλεψης Stratfor το περα­σμένο Σαββατοκύριακο. Ας τους ρίξουμε μια ματιά, καθώς ένα τμήμα τους αφορά άμεσα και την Ελλάδα.

Σύμφωνα λοιπόν με το Stratfor (αποκαλούμενο από τους άσπονδους φίλους του και ως «σκιώδης CIA»), έχει στη διά­θεσή του πολλές αναφορές για αξιοπρόσεκτες στρατιωτικές κινήσεις αμερικανικών και γαλλικών δυνάμεων.

Στη Σούδα

Αυτές οι κινήσεις – γράφει στο εισαγωγικό του σημείωμα το αμερικανικό ινστιτούτο – μπορούν να έχουν πολλαπλές εξηγήσεις και ενδέχεται να μην συνδέονται μεταξύ τους. Όμως, δεδομένων των πολυάριθμων συνεχιζόμενων κρί­σεων στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, το ινστιτού­το θεωρεί ότι οι εξελίξεις (κινήσεις) αυτές θα συνεχιστούν. Σύμφωνα λοιπόν με το Stratfor, τουλάχιστον μια ντουζίνα MC-130H, HC-130N, HC-130P και AC-130 Υ (πρόκειται για στρατιωτικά μεταφορικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, τα οποία χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με στρατι­ωτικές επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων) διέσχισαν τον Ατ­λαντικό Ωκεανό στις 13 Σεπτεμβρίου. Αυτά τα αεροσκάφη – σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές που επικαλείται το αμερικανικό ινστιτούτο – στάθμευσαν στην αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Δέκα μέρες μετά την προσγείωση της αμερικανικής ιπτά­μενης αρμάδας στη Σούδα, στις 24 Σεπτεμβρίου, σε δύο κύματα καταφθάνουν στο Moron (αμερικανική βάση στην Ισπανία) Αμερικανοί πεζοναύτες με τις απαραίτητες για τη δράση τους αεροπορικές δυνάμεις υποστήριξης.

Ταυτόχρονα, στις 24 Σεπτεμβρίου, οι «New York Times » δημοσίευσαν ένα άρθρο, σύμφωνα με το οποίο το Ιράκ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν την επιστροφή κάποι­ων μικρών μονάδων Αμερικανών στρατιωτών στο Ιράκ για την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση της τρομο­κρατίας.

Το Stratfor επισημαίνει επίσης μια άλλη έκθε­ση στις 24 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά από την εφη­μερίδα «Le Figaro », σύμφωνα με την οποία παρατη­ρείται ιδιαίτερη κινητικότητα γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή νοτίως της Σαχάρας για την αντι­μετώπιση μαχητών από το βόρειο Μαλί (νότια της Λιβύης). Τέλος, η Ιταλίδα δημοσιογράφος Guido Olimpio ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι αμερικανικά μη επανδρωμένα αερο­σκάφη εξακολουθούν να παρακολουθούν σήμερα ομάδες ανταρτών στη Λιβύη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Προφανώς είναι δύσκολο να κα­ταλήξει κάποιος σε συμπεράσματα. Ωστόσο δεν είναι αυ­θαίρετη η εκτίμηση ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνά­μεις μπορούν να αξιοποιηθούν ως χαρτί στο παιχνίδι των αμερικανικών εκλογών, αν αυτό απαιτηθεί.

Επανασχεδιάζουν τον χάρτη

Από την άλλη βέβαια πλευρά, δεδομένης της ισχυρής πι­θανότητας επανεκλογής του Ομπάμα, δεν είναι αβάσιμη η εκτίμηση ότι η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ προετοιμάζε­ται πυρετωδώς. Γιατί επίσης είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος με την (επαν)εκλογή του να ικανο­ποιήσει τους χορηγούς του. Αυτά δηλαδή τα συντριπτικά οικονομικά συμφέροντα που επανασχεδιάζουν τον χάρτη στη Μέση Ανατολή…

πηγή : Το Ποντίκι