Είπαμε ότι, μετά τη σαφή οδηγία του Σα­μαρά, το οικονομικό επιτελείο θα «σκι­στεί» για να προχωρήσουν οι αποκρατι­κοποιήσεις. Αλλά αυτοί εδώ στην κυριο­λεξία δεν πιάνονται.

Θέλοντας μάλλον να πιάσουν στον… ύπνο συν­δικαλιστές, εργαζόμενους και κοινωνία άνοιξαν στα γρήγορα τις υποθέσεις του ΟΠΑΠ και της ΔΕΠΑ (που προχωρούσε, αλλά τώρα μπαίνει σε νέα διάσταση), ενώ με τις κινήσεις τους βάζουν στην πρίζα και τη ΔΕΗ, που προφανέστατα πλέον θα ακολουθήσει. Κι από κοντά τα Κρατικά Λαχεία μαζί με τα ακίνητα του Δημοσίου.

Όλα αυτά γεμίζουν ένα «καλάθι» που θα προ­σφερθεί στους δανειστές ώστε να φανούν οι «κα­λές προθέσεις» του Σαμαρά και του ευρύτερου κυβερνητικού σχήματος, μαζί βέβαια με το ξεκαθάρισμα στις τράπεζες, που είναι η… ειδικότης του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.

Όπως γράφαμε στις 12 Ιουλίου, η εκποίηση των πάντων ήταν από τότε ο στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης, αλλά έλειπε η καταγραφή μιας στρατηγικής. Η ταχύτητα και ο τρόπος που ετοιμάστηκαν τα πακέτα των αποκρατικοποιήσεων και στήθηκε το φθινοπωρινό παρτάκι του ξεπου­λήματος δείχνει ότι η στρατηγική βρέθηκε και είναι έτοιμη! Και φέρει αναμφίβολα την υπογραφή του Στουρνάρα (του υπουργού δηλαδή που έχει την εμπιστοσύνη του Σόιμπλε), αλλά και τις μο­νογραφές της… Αγίας Τριάδας (της Εθνικής Τράπεζας και της οικονομίας): Τουρκολιάς, Ζανιάς, Χριστοδούλου, που συγκροτούν και την τρόικα της… κυβέρνησης.

Γνωστός και με το παρατσούκλι «Κόπερφιλντ» (αν θυμάστε ήταν ο θαυματοποιός που ήθελε να… εξαφανίσει τον Παρθενώνα) από την περί­οδο της πώλησης της πάλαι ποτέ κρατικής Εμπορικής, ο υπουργός έχει έφεση στις κινήσεις αιφ­νιδιασμού. Και μόλις κατάφερε να ξεφορτωθεί τον Μητρόπουλο έβαλε γρήγορα στο παιχνίδι του ΤΑΙΠΕΔ το δίδυμο του Εμίρη και του κυρίου Τάκη (Αθανασόπουλου).

Διόλου τυχαίο που το δίδυμο έδειξε τόσο «έτοι­μο για δράση» όσο δεν έχει δείξει καμία διοίκηση στην Ελλάδα! Ήταν απλά… έτοιμο. Μόνο που μαζί με την ετοιμότητα άρχισαν και οι χοντράδες.

Στα γρήγορα

Ας αρχίσουμε με την υπόθεση του ΟΠΑΠ, η οποία… προανακοινώθηκε ότι θα «συζητηθεί» από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ μία εβδομάδα προτού αυ­τό γίνει επίσημα (χθες δηλαδή).

Η βιασύνη είναι τέτοια, που ξεκινούν να που­λήσουν το 29% του ΟΠΑΠ πριν εκδοθούν οι αποφάσεις της Ε.Ε. για τις προσφυγές ορισμένων διεθνών ανταγωνιστών του και παρά τα ανοικτά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει το Δημόσιο, τό­σο στο επίπεδο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω­νισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις) όσο και στο επίπεδο της Γε­νικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς (αναφορι­κά με την επέκταση του μονοπωλίου και τις άδει­ες για τα βιντεολόττο).

Για να καταλάβετε πόσο πολύ βιάζονται, σημει­ώστε ότι το ΤΑΙΠΕΔ συνεδρίασε χθες χωρίς καν να περιμένει τη γνωστοποίηση της πρότασης του γενικού εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρω­παϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ αναφορικά με το επίγειο μονοπώλιο του ΟΠΑΠ!

Το πόσα (πολλά) προβλήματα μπορεί να φέρει αυτή η «παράλειψη» και πόσο μπορεί να περιπλέ­ξει τη διαδικασία, θα φανεί το προσεχές διάστη­μα. Σίγουρα όμως τα πράγματα δεν είναι και τόσο αθώα. Και η ευθύνη στο συγκεκριμένο διακομμα­τική.

Ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι το «δί­δυμο» Εμίρη – Αθανασόπουλου έκανε κι άλλη μια παράλειψη: Ξέχασε να ρυθμίσει το θέμα που «άφησε» πίσω ο Μητρόπουλος επιλέγοντας μεταξύ των νομικών συμβούλων αποκρατικοποίη­σης του ΟΠΑΠ το δικηγορικό γραφείο Freshfields, που την ίδια στιγμή είναι και νομικός σύμβουλος της Betfair.

Πρόκειται για την αγγλική εταιρεία ιντερνετικού στοιχηματισμού που είναι ανάμεσα στους βασικούς ανταγωνιστές του ΟΠΑΠ. Όλως τυχαίως δε είναι και ένας από τους οίκους που προσέβαλαν στην Κομισιόν το ελληνικό νομικό πλαίσιο για το μονοπώλιο του Οργανισμού, αλλά και τον πρό­σφατο νόμο για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων!

Να θυμίσουμε εδώ πως, για να προικίσει τον ΟΠΑΠ, το Δημόσιο με τον νόμο 4002/2011 παρέτεινε το μονοπώλιό του από το 2020 στο 2030. Παράλληλα, όμως, προσέλαβε για νομικό σύμ­βουλο για την αποκρατικοποίησή του την εται­ρεία που υποστηρίζει τον ανταγωνιστή του ΟΠΑΠ στο πώς θα προσβάλει τη νομοθεσία…

Σύγκρουση συμφερόντων

Η προφανής σύγκρουση συμφερόντων, αν και εξετάστηκε στο πλαίσιο του (προηγούμενου) Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, προφανώς δεν αξιολογήθηκε ως ικανή συνθήκη για να αποτρέψει τη συνεργασία για τον ΟΠΑΠ. Έτσι ο Μητρόπουλος και η πα­ρέα του, ενώ τελούσαν υπό παραίτηση, έδω­σαν στη Freshfields άλλη μια δουλειά: αυτή του «Νομικού Συντονιστή για το ευρωπαϊκό δίκαιο και την Κομισιόν». Δηλαδή, το γραφείο της Freshfields στις Βρυξέλλες θα διαχειρίζε­ται όλες τις διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων, από την άποψη της εναρμόνισης με το ευρω­παϊκό δίκαιο.

Με δυο λόγια το νομικό γραφείο καθίσταται ο απόλυτος σύμβουλος του Δημοσίου, μια και θα είναι σύμβουλος όχι μόνο στο ταμείο, αλλά και στους άλλους συμβούλους. Α, και το συμ­βόλαιο αυτό έχει ύψος 480.000 ευρώ! Εάν λοι­πόν ο Σαμαράς και ο Στουρνάρας πέταξαν από το παράθυρο τον Μητρόπουλο για όλα αυτά (και άλλα), γιατί δεν τα αναιρεί το νέο «παρεάκι»; Θα μάθουμε σύντομα…

Πάντως, να δείτε πως σε λίγο θα μας πουν ότι την προσέλαβαν για να πληροφορηθούν τα… μυστικά των ανταγωνιστών!

Και δεν είναι μόνο αυτά. Εκτός από τα διαδι­καστικά, υπάρχει και η ουσία. Αυτό που θα κρί­νει πολλά (μεταξύ αυτών και τα σχήματα των υποψηφίων) είναι οι προδιαγραφές του δια­γωνισμού. Και κυρίως αν θα τεθεί περιορισμός στο κατά πόσον ο αγοραστής θα μπορεί να εί­ναι fund ή operator. Δηλαδή εταιρεία κεφαλαί­ων ή λειτουργός λοταρίας.

Η μεγάλη «σφαγή»

Ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν ότι πρέπει να είναι λειτουρ­γός (για να γνωρίζει τη δουλειά), ενώ οι άλλοι επιμένουν ότι θα πρέπει να είναι αναγκαστικά fund, ώστε να έχει την οικονομική επιφάνεια που να καλύπτει το τίμημα που θα απαιτηθεί για την απόκτηση του ποσοστού του ΟΠΑΠ. Κα­ταλαβαίνετε λοιπόν ποιοι υποστηρίζουν… ποι­ες επιλογές.

Για το 29% του ΟΠΑΠ στους ενδιαφερόμε­νους περιλαμβάνεται η ιταλική Lottomatica με Έλληνα συνεργάτη, η Intralot (που θα πρέπει να βρει συνεταίρο), αλλά και οι Apax και BC Partners, που, όπως έχουμε πει, «λιγουρεύονται» εδώ και μήνες τον Οργανισμό.

Ο ΟΠΑΠ, πάντως, δεν θα «πάει» μόνος, μια και υπάρχει η συμμετοχή στον διαγωνισμό για τα Κρατικά Λαχεία και το Ξυστό, καθώς και η επέκταση στο Internet και στις παιχνιδομηχανές (βιντεολόττο).

Σε ό,τι αφορά τα Λαχεία και το Ξυστό, οι υποψήφιοι που προχωρούν στον επόμενο γύ­ρο θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Πρόκειται για την αυστριακή Österreichische Lotterien Gesellschaft, την κοινοπραξία της ιταλικής Sisal με τις Damco και Damlot του ομίλου Κοπελούζου και την κοινοπραξία του ΟΠΑΠ με τη Lottomatica (Ιταλία), την Intralot και την αμερικανική Scientific Games .

Αυτά για τα επίσημα, μια και στο παρασκήνιο για το συνολικότερο πακέτο του τζόγου ήδη δραστηριοποιούνται παράγοντες όπως ο Μελισσανίδης, αλλά και ο Μαρινάκης, ο οποίος φέρεται να τα έχει «βρει» με τον Κοντομηνά. Ορισμένοι υποθέτουν ότι για να προχωρεί ο διαγωνισμός υπάρχει μια ισορροπία τουλάχιστον στο μέτωπο των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Είναι όμως έτσι ή απλώς είναι η… σιωπή πριν από τη μάχη; Σε κάθε περίπτωση τα στρατόπε­δα διαθέτουν και ομάδες κρούσης από ΜΜΕ. Ο Μαρινάκης, για παράδειγμα, δεν έχει κρύ­ψει τη δύναμη της φιλίας του με την ομάδα του «Πρώτου Θέματος», ενώ μαζί με το σύστημα ΜΜΕ του Κοντομηνά η δύναμη κρούσης ενι­σχύεται. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η υπερενίσχυση θα προκαλέσει αντιδράσεις στο Δέλτα του Φαλήρου

Και δόξα τω Θεώ θα έχουμε πολύ χρόνο για πλακώματα, μια και για να φτάσουμε στο ζουμί των διαδικασιών (δηλαδή τον οικονομικό έλεγ­χο του ΟΠΑΠ) θα πάμε μέχρι τον Φεβρουάριο, με στόχο τελικές προσφορές την άνοιξη… Ανά­λογα με το πόσα φάουλ (ή παραλείψεις και συμπτώσεις) θα γίνουν θα εξαρτηθεί και η πορεία της μετοχής του ΟΠΑΠ, η οποία τον τελευταίο μήνα μόνο ενισχύθηκε 25%, επαναφέροντας και την κεφαλαιοποίηση στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ.

Ντόμινο στην ενέργεια

Το δεύτερο «μέτωπο» αφορά το σύστημα της ενέργειας, το οποίο πάει για μεγάλο ντόμινο: Την περασμένη εβδομάδα πέρασε μάλλον στα ψιλά η απόφαση για την παραίτηση της ΔΕΗ από την άσκηση της οψιόν για το 30% των μετοχών που κατέχει στη ΔΕΠΑ, έναντι μιας αποζημίωσης ύψους σχεδόν 33 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, με βάση το σχέδιο συμ­φωνίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της ΔΕΗ, θα καταβληθούν 94 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΠΑ προς τη ΔΕΗ για εξόφληση των οφειλών που απορρέουν από τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αε­ρίου, καθώς και την υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας αερίου προς τη ΔΕΗ, εννεαετούς διάρκειας.

Η αποζημίωση θα καταβληθεί μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, ενώ η επιστροφή των 94 εκατ. ευρώ θα γί­νει σε πέντε δόσεις, από τον Οκτώ­βριο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2013. Όλα αυτά θα τεθούν στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ στις 4 Οκτωβρί­ου, όπου, όπως γίνεται αντιληπτό, κά­ποιοι θα περάσουν δύσκολες ώρες.

Εύλογα μπορεί και οι πιο… κρατιστές να αντιλαμβάνονται ότι η εμπλο­κή της ΔΕΗ στη διαδικασία αποκρατι­κοποίησης της ΔΕΠΑ θα περιέπλεκε τα πράγματα, αλλά από το σημείο αυ­τό μέχρι την εκπαραθύρωσή της και την αποτίμηση της οψιόν στα 33 εκατ. ευρώ (μόλις) υπάρχει πολύς δρόμος.

Τη «βρόμικη δουλειά» ανέλαβε εδώ η Citigroup Global Μarkets, που ανέλα­βε χρέη εκτιμητή, αλλά πολλοί βλέπουν εδώ «ρόλο» του Τάκη Αθανασόπουλου, του καθηγητή και πρώην διοικητή της ΔΕΗ, που αναμφίβολα έχει πολλές εκ­κρεμότητες με την επιχείρηση.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι επί ημερών Αθανασόπουλου στη ΔΕΗ παίχτηκαν πολλά χοντρά παιχνίδια (όπως για παράδειγμα το εγχείρημα να μπει η γερμανική RWE από την πί­σω πόρτα), ενώ με το πρόσχημα των διαφόρων διεθνών συνεργασιών (που ποτέ δεν πέτυχαν) άρχισε να εγκατα­λείπεται το πρόγραμμα ανάπτυξης και επενδύσεων.

Τώρα, λοιπόν, ο καθηγητής από τη θέση του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει το έργο του. Και σύμφωνα με όλη την «πιάτσα», το… χαρτζιλίκι που δίνουν στη ΔΕΗ για την option εί­ναι η πρώτη ένδειξη.

Δεκαεπτά μνηστήρες

Σε κάθε περίπτωση ο «διακανονισμός» των 33 + 94 εκατ. ευρώ που είπαμε πιο πάνω ανοίγει την πόρτα για την επιτάχυνση της αποκρατικο­ποίησης των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Αμέ­σως μετά την έγκριση του σχεδίου σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΔΕΗ για την αποζημίωση, το Ταμείο Απο­κρατικοποιήσεων προχώρησε και στην έγκριση των όρων της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, βάσει των οποίων θα υποβληθούν και ενδεικτι­κές προσφορές από τους ενδιαφερό­μενους.

Για την πώληση των εταιρειών (μα­ζί ή και χωριστά) είχαν ενδιαφερθεί 17 όμιλοι, εκ των οποίων προκρίθη­καν 14 που περιλαμβάνουν ισχυρά ονόματα στον χώρο της ενέργειας, όπως η Socar από το Αζερμπαϊτζάν, οι Negusneft και Gazprom από τη Ρωσία, η Israel Corp και η κοινοπρα­ξία Μ&Μ των ομίλων Motor Oil (Βαρδινογιάννη) και Μυτιληναίου.

Σύντομα λοιπόν θα πρέπει να πε­ριμένουμε το ξεδίπλωμα των ταλέ­ντων της νέας ηγεσίας του ΤΑΙΠΕΔ και στη ΔΕΗ, όπου οι εξελίξεις εί­ναι προ των πυλών, όπως αναφέρα­με την περασμένη εβδομάδα, μετά το συστηματικό ξεδόντιασμα. Και όπως όλα δείχνουν, και εδώ θα επι­λεγεί το σύστημα του τετελεσμένου γεγονότος. Πουληθείτε ή σας κλεί­νουμε…

Ό,τι πάρεις εκατό…

Μέχρι τότε θαυμάστε και τις επιλογές που γίνονται για τα υπόλοιπα τεμάχια του πρώτου πακέτου αποκρατικοποιήσεων:

Στο Ελληνικό επιλέγεται πλέον η μέθοδος της πώλησης του 70% της εταιρείας που έχει αναλάβει την αξιοποίηση της περιοχής (Ελληνικό Α.Ε.), ώστε να αναλάβει ο ανάδοχος όλο το πακέτο (και τα νομικά προ­βλήματα μαζί). Άρα ή ένας από τους τέσσερις που τρέχουν ακόμη (Λά­τσης, Ισραηλινοί, Κύπριοι και Κατάρ) θα πάρει όλο το μαγαζί ή θα φύ­γουν όλοι, λόγω των δυσεπίλυτων προβλημάτων.

Η Κασσιόπη (η έκταση 500 στρεμμάτων στη Ρόδο) θα προχωρήσει με μοναδικό υποψήφιο τον αμερικανικό όμιλο NCH.

Στο IBC (Ραδιοτηλεοπτικό κτήριο του «Αθήνα 2004») θα προχωρήσει με τους τρεις υποψήφιους (Λάτσης, Ελλάκτωρ REDS – και Talima, που είναι οι ιδιοκτήτες του Metro Μall). Εδώ το ΤΑΙΠΕΔ ζητά προσφο­ρές για την επικαρπία της εκμετάλλευσης και χρήσης για 90 χρόνια.

Για την έκταση της Αφάντου στη Ρόδο ενδιαφέρον υπάρχει από τους Κωνσταντακόπουλους του Costa Navarino, τον Λάτση, τoυς Άγγλους της London Regional και τον Καμπουρίδη, γνωστό από την υπόθεση του Κάβο Σίδερο.

Πηγή : ΠΟΝΤΙΚΙ