The Slog

Του John Ward

Aπόδοση στα ελληνικά για την ΕΛ.Λ.Α.Σ : N.K.

“Let’s shoot everyone wearing shoes”

Η Τρόικα ζητά έξι εργάσιμες μέρες την εβδομάδα στην Ελλάδα. Ακόμα και για τους Τροικανούς αυτό είναι κάτι ασυνήθιστο, μια “ομορφιά”. Λένε “αφού κανείς δεν κάνει τίποτα ας μεγαλώσουμε την εργάσιμη εβδομάδα”

Παρατηρήστε τα γεγονότα …. μια τυχαία επιλογή θα είναι αρκετή. Η συνολική ανεργία ανέρχεται στο 25%, και η ανεργία των νέων στο 50%. Οι επιχειρηματίες έχουν δει τα έσοδά τους μειώνονται κατά 30-40% από το περασμένο έτος.

Να εξετάσουμε κι αλλιώς : κανείς δεν πληρώνεται, οπότε ας κάνουμε την εργάσιμη εβδομάδα μεγαλύτερη.

Παρατηρήστε τα γεγονότα …. μια τυχαία επιλογή θα είναι αρκετή. Φαρμακοποιοί και γιατροί διαμαρτύρονται για καθυστέρησεις  πληρωμών  από τον ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Οι δημοσιογράφοι και το τεχνικό προσωπικό στην  παλαιότερη αγγλόφωνη εφημερίδα στην Ελλάδα, δεν έχουν πληρωθεί για δυόμισι μήνες.

Αλλά αυτό το νεότερο κόλπο της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων είναι πραγματικά αυτό που ακολουθεί αυτό το  «κανείς δεν πληρώνεται , οπότε ας αυξήσουμε τους φόρους για να πάρουμε περισσότερα».

Παρατηρήστε τα γεγονότα …. μια τυχαία επιλογή θα είναι αρκετή. Η παραοικονομία στην Ελλάδα έχει πολλαπλασιαστεί σε βαθμό που εκτιμάται σε περίπου 45% του ΑΕΠ. Οι συνταξιούχοι έχουν απηυδήσει από τους όλο και υψηλότερους φόρους, τις συντάξεις που δεν επαρκούν και τις συνταγές για φάρμακα που δεν εκτελούνται  πτώση διαθέσιμες συνταγές και έτσι χθες εισέβαλαν στο Υπουργείο Υγείας.

Αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα φωτεινό σημείο: Οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα από τη Ρωσία θα καταγράψει ένα νέο ρεκόρ, και αναμένεται να φθάσει μέχρι 1 εκατ. επισκέπτες. Η θεωρία μου είναι ότι η έλξη των Ρώσσων έγκειται στην επίσκεψη σε μια χώρα με ένα οικονομικό μοντέλο ακόμα πιο περίπλοκο από τη δική τους. Στην πραγματικότητα, στοιχηματίζω πως ο  Rasputin κάνει φτηνές διακοπές για να αποδείξει το παρακάτω :  Υπάρχουν και χειρότερα από το να ζεις στη Ρωσία και να σε διοικεί η Μαφία – θα μπορούσατε να ζείτε και στηνΕλλάδα που την διοικεί η Ευρωπαική Ένωση !

Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά


GREEK CRISIS: Troika declares longer working week to be the answer to no working days.

The Troika wants a six-day week in Greece. Even for the Troikanauts, this one is a lulu: nobody’s got anything to do, so let’s make the working week longer.

Observe the facts….a random selection will suffice. Overall unemployment stands at 25%, and youth unemployment at 50 percent. Business owners have seen their revenues decrease by 30-40% since last year.

Or here’s another way of looking at it: nobody’s being paid, so let’s make the working week longer.

Observe the facts….a random selection will suffice. Pharmacists and doctors are protesting overdue payment from EOPYY for services rendered. Journalists and technical staff in Greece’s oldest English speaking
newspaper, have not been paid for two and a half months.

But this newest bit of Alice in Wonderland is really only the follow on from ‘nobody’s got any money, so let’s raise the taxes to get more’.

Observe the facts….a random selection will suffice. The black economy in Greece has mushroomed to the extent that it is estimated at around 45% of GDP. Pensioners fed up of higher taxes, falling pensions and unavailable prescriptions stormed the Health Ministry yesterday.

But here’s one bright spot: tourism arrivals in Greece from Russia will register a new record, and are expected to reach up to 1 million visitors. My theory is that the attraction for Russians is visiting a country with an economic model even loopier than theirs. In fact, I bet Rasputin is dolling out cheap holidays to prove exactly this: it could be worse – you could be living in EU-run Greece rather than Mafia-run Russia.