«Κρίση είναι θα περάσει»… Όχι οι Έλληνες δεν περνούν στα «ψιλά» τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, με αποτέλεσμα ο δείκτης άγχους σύμφωνα με έρευνα της Regus να έχει φτάσει στο ναδίρ την ψυχολογία εκατομμυρίων ανθρώπων που βλέπουν την καθημερινότητά τους μέρα με τη μέρα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 
Όπως αποκαλύπτει χαρακτηριστικά η έρευνα της Regus σχεδόν τρεις στους πέντε Ελληνες εργαζομένους (63%) υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα άγχους τους έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με το περασμένο έτος.
Η έρευνα, που καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 16.000 εργαζόμενων από όλο τον κόσμο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των επιπέδων άγχους ευνοείται από τοπικούς παράγοντες -όπως τα οικονομικά για τους Έλληνες, που αναφέρθηκε ως ο σημαντικότερος παράγοντας άγχους από το 86% των συμμετεχόντων ή η δουλειά για τους Δανούς (67%), οι πελάτες για τους Νεοζηλανδούς κ.ο.κ.-, καθώς και από τη συνεχιζόμενη αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι οι περισσότεροι στρεσογόνοι παράγοντες είναι επαγγελματικής και όχι προσωπικής φύσης.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι σε μια λίστα με 10 παράγοντες, από τους οποίους οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν τρεις που τους προκάλεσαν μεγαλύτερο άγχος, οι Ελληνες, μετά τα οικονομικά τους, βαθμολόγησαν ψηλά την εργασία (57%) και τους πελάτες (43%). Ακολούθησαν με μικρότερα ποσοστά άλλοι παράγοντες άγχους, όπως ο διευθυντής (29%), οι συνάδελφοι (23%) κ.ά.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις στρεσάρονται περισσότερο από τον παράγοντα «πελάτες» (42%) σε σχέση με τους εργαζομένους σε μεγάλες επιχειρήσεις (27%), αλλά πιέζονται λιγότερο από τη διοίκηση (20%) σε σχέση με τους εργαζομένους στις μεγάλες επιχειρήσεις (40%).

πηγή : on-news