Σαν να μην της έφταναν όλα τα άλλα ζόρια που έχει να διαχειριστεί, τώρα η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη και με ένα… κί­νημα δημάρχων. Η τραγική κατάσταση των πε­ρισσότερων δήμων, οι οποίοι, όπως είδαμε ανα­λυτικά στο προηγούμενο φύλλο του «Π», βρί­σκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης ελέω χρέους και Μνημονίου, κινητοποιεί πλέον τους δημάρχους. Ήδη, την Τρίτη, οι δήμαρχοι προσανατολίστη­καν στο ενδεχόμενο διήμερου ή τριήμερου λου­κέτου στους δήμους την ερχόμενη εβδομάδα ως «απάντηση» στην έως και 50% μείωση των πόρων τους. Μέχρι χθες είχαν κατατεθεί οι εξής προτάσεις:

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλά­δας πρότεινε τριήμερο κλείσιμο των δήμων.

♦  Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννή­σου πρότεινε κλείσιμο για μία έως τρεις ημέρες.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής κάνει λόγο για διήμερο κλείσιμο την ερχόμενη εβδο­μάδα, με παράλληλη συγκέντρωση διαμαρτυρί­ας στα υπουργεία Εσωτερικών, ίσως Οικονομι­κών, και στη Βουλή.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της διαδικτυακής πύλης με θέματα Αυτοδιοίκησης aftodioikisi.gr, «το κλίμα ανάμεσα στους δη­μάρχους είναι εκρηκτικό και, όπως έγινε σαφές και στις χθεσινές γενικές συνελεύσεις, ειδικά αυτής της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, οι παραιτήσεις μπορεί να είναι η έσχατη λύση αλλά ορισμένοι αιρετοί τις κρατούν ήδη στο χέρι τους».

Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η παρέμβα­ση αυτές τις μέρες του προέδρου της Κεντρι­κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Κώστα Ασκούνη, ο οποίος σημείωσε πως «την τελευταία διετία οι δήμοι είχαν περικοπές πάνω από το 60% των εσόδων τους». Συνεπώς, με τις νέες περι­κοπές, «οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομική κατάρρευ­ση και σε αδυναμία πληρωμής των μισθών των εργαζομένων. Οδηγούμαστε σε στάση πληρω­μών».

 

« Όλοι στο Σύνταγμα!»

Στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους οι δή­μαρχοι αρχίζουν εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σε όλη τη χώρα και, όπως εί­πε ο Ασκούνης, «Δεν αντέχουμε άλλο. Αν συνεχιστούν αυτές οι περικοπές, τον Σεπτέμβριο θα είναι πάρα πολλοί οι δήμοι που δεν θα μπορούν να πληρώσουν και θα καταρρεύ­σει όλο το κοινωνικό κράτος που στηρίζεται στην τοπική αυτοδιοί­κηση».

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην Αυτοδιοίκηση είναι και η πρό­ταση που διατύπωσε ο δήμαρχος Πατρέων, Γι­άννης Δημαράς, ο οποίος, μιλώντας στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Δήμων, πρότεινε στους ομολόγους του αλλά και στους δημοτικούς συμβούλους να κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα και «να μην φύγουμε από εκεί αν δεν μπει τέλος στον κατήφορο». Ακολουθεί ένα ενδεικτικό απόσπασμα από την ομιλία του:

«Η συνεχής περικοπή των θεσμοθετημένων πόρων προς την Αυτοδιοίκηση δεν συνιστά μια προχειρότητα ή μια επιπολαιότητα. Είναι συνει­δητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και της τρόικας που σκοπό έχουν να βάλουν τη χώρα σε μια κατάσταση εσωτερικής στάσης πληρω­μών, χωρίς αυτή την εξέλιξη να τη χρεωθεί η επίσημη κυβέρνηση και ως εκ τούτου να απο­φευχθεί ο κίνδυνος χαρακτηρισμού ως πιστω­τικού γεγονότος.

Πολύ απλά μας ρίχνουν το μπαλάκι της ου­σιαστικής χρεοκοπίας της χώρας. Οδηγούν τη χώρα σε μερική εσωτερική στάση πληρωμών με όχημα τους δήμους, αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα ως εκ τούτου είναι εθνικό, δεν είναι απλά μια τοπική υπόθεση που καλούνται να δι­αχειριστούν οι Αυτοδιοικητικοί Οργανισμοί.

Ακούω με πολλή προσοχή τις απόψεις για κλείσιμο των δήμων, για παράδοση των κλει­διών, για υποβολή παραιτήσεων. Τις ακούω με προσοχή και δεν απορρίπτω καμία. Προβλημα­τίζομαι όμως: Μήπως έτσι διευκολύνουμε τους εμπνευστές των μέτρων; Εν τέλει αν κλείσουμε τους δήμους, ποιος θα την πληρώσει;

Οι πολίτες μας θα την πληρώσουν, καθώς θα ζουν σε πόλεις που θα τις πνίγουν τα σκουπί­δια, που θα είναι βυθισμένες στο σκοτάδι, που δεν θα λειτουργούν οι κοινωνικές τους δομές για να παρέχουν έστω και τη στοι­χειώδη στήριξη στους συμπο­λίτες μας, οι οποίοι πλήτ­τονται βάναυσα  από την οικονομική λεηλασία που υφίστανται. Αλήθεια, τίνος τροϊκανού ή υπουργού το αυτί θα ιδρώσει επειδή τα σκουπίδια θα πνίξουν π.χ. τα Ζαρουχλέικα; Φοβάμαι μην επιλέ­ξουμε ένα μέτρο για να διαμαρτυρη­θούμε προς την κυβέρνηση, αλ­λά αυτό το μέτρο τελικώς πλή­ξει ακόμα περισσότερο τους δοκιμαζόμενους    συμπολίτες μας. Άλλωστε, το κλείσιμο των δήμων θα επέλθει αναγκαστικά, νομοτελειακά θα έλεγα, αν δεν αναθεωρηθούν οι κυβερνητι­κές αποφάσεις».

Ε, ρε, γλέντια…

πηγή : Το Ποντίκι