Μπορεί να μην ξέρουμε ή να μη θέλουμε να ξέ­ρουμε ποια είναι εκεί­να που μας ενώνουν με τους εξ Ανατολών γείτονες… Όμως οι γείτονές μας αποδεικνύονται αρκετά ευρηματικοί στο να ανακαλύπτουν όλο πιο συχνά ποια είναι εκείνα που μας χωρίζουν… προσπαθώντας να αυ­ξήσουν τη σφαίρα επιρροής τους.

Κάθε τόσο όλο και κάτι ανακαλύ­πτουν μέσα από την κοινή πορεία των δύο λαών και όχι μόνο διεκδικούν την πατρότητα και αποκλειστικότητά του, αλλά συχνά επιδιώκουν έτσι είτε να διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής τους είτε να το διεκδικήσουν για να αυξή­σουν τον μεγάλο κατάλογο όλων εκεί­νων που μας χωρίζουν…

Και δεν είναι μόνο τα πολύ σοβαρά θέματα πίσω από τα οποία κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα πετρέλαια του Αιγαίου, το φυσικό αέριο και τα όποια κοιτάσματα υπάρχουν. Δεν εί­ναι μόνο η Θράκη, την οποία επίμονα εδώ και δεκαετίες επιχειρούν να κα­ταστήσουν Κύπρο…

Δεν είναι μόνο ο Όμηρος και η αρ­χαία Ιωνία, η Σμύρνη, η Έφεσος και οι αρχαιότητες της περιοχής, μέσω των οποίων οι Τούρκοι διεκδικούν την ίδια μας την Ιστορία…

Τώρα είναι και η Ολυμπιακή Φλόγα, την οποία φαντασιώνονται ως… τουρ­κικής καταγωγής, είναι η Ρόδος, την οποία πάνε να μετατρέψουν σε Θρά­κη, την οποία, πάλι, ονειρεύονται ως ένα νέο «Κοσσυφοπέδιο» με αυτόνο­μη διοίκηση και οικονομική αυτοτέ­λεια…

Είναι ακόμη η προσπάθεια να ελέγ­ξουν, μέσα από μια τεράστια επιχείρη­ση εξαγοράς, λιμάνια στο Αιγαίο και την Κρήτη και μαρίνες στο Ιόνιο…

Και, ακόμη, δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά γαστρονομικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών. Είναι γνωστή η μάχη για τον καφέ και τον μπακλαβά, τώρα όμως βρισκόμαστε στα χα­ρακώματα για το κουλούρι…

 

Για το κουλούρι

Ναι, καλά καταλάβατε, μιλάμε για το θεσσαλονικιώτικο κουλούρι, για το οποίο έχουν στηθεί ήδη τα χαρακώμα­τα… Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, ο επικεφαλής του συνδέσμου κουλουράδων της Κωνσταντινούπολης κατέ­θεσε αίτημα στο αρμόδιο επιμελητή­ριο της χώρας του για να προστατεύ­σει το κουλούρι ως εθνικό έδεσμα των γειτόνων μας. «Δεν θα επιτρέψουμε στους Έλληνες να μας αρπάξουν και το κουλούρι» δήλωναν από την πλευρά του επιμελητηρίου, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «οι Έλληνες παρουσιάζουν τουρκικά φαγητά ως ελληνικά».

Βεβαίως αυτό δεν ισχύει, αφού η ιστορία του κουλουριού ξεκινά την επο­χή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και εμφανίζεται κυρίως στην Κωνσταντι­νούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Το επάγ­γελμα του αρτοποιού – κουλουροποιού ασκούσαν κατά κύριο λόγο Έλληνες από την Ήπειρο. Γνωστή είναι επίσης και η ευχή της Ηπειρώτισσας μάνας προς το αγόρι της, η οποία έλεγε «άντε, και στην Πόλη κουλουρτζής».

Οι μικροπωλητές με τους ταβάδες στο κεφάλι ή με καλάθια ξεχύνονταν στους δρόμους από τα ξημερώματα και μέχρι τις 10-11 το πρωί ξεπουλού­σαν. Στην Πόλη οι κουλουρτζήδες δια­λαλούσαν το εμπόρευμά τους με την ονομασία «κουλούρι Θεσσαλονίκης». Πολύ αργότερα την ίδια ονομασία χρη­σιμοποιούσαν και οι κουλουρτζήδες στην Αττική.

Κάπως έτσι λοιπόν έχει ήδη αρχίσει ο νέος γαστρονομικός πόλεμος με­ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με αφορ­μή το «κουλούρι Θεσσαλονίκης», το οποίο οι γείτονές μας διεκδικούν, την ώρα που η εταιρεία Simit Sarayi (πα­λάτι κουλουριού) ετοιμάζεται να κάνει απόβαση στις ελληνικές πόλεις με πολλά υποκαταστήματα όπου θα που­λά το διάσημο κουλούρι. Σύντομα μά­λιστα θα γίνουν τα εγκαίνια του κατα­στήματος στο Σύνταγμα, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο κατάστημά της στην Ελλάδα.

 

Για τη Φλόγα

Τον χορό όλων αυτών των προκλήσε­ων άνοιξε πριν από λίγες μέρες ο ίδιος ο Ερντογάν με το θέμα της Ολυμπιακής Φλόγας, όταν, σύμφωνα με πληροφο­ρίες που διοχέτευσε η τουρκική πλευ­ρά, ο Τούρκος πρωθυπουργός φέρεται πως δήλωσε ότι η Ολυμπιακή Φλόγα είναι τουρκικής προέλευσης.

Ο υπουργός της Τουρκίας για τη Νε­ολαία και τον Αθλητισμό, αναφερόμε­νος στη συνάντηση Ερντογάν με τον Ζακ Ρογκ, είπε πως ο Τούρκος πρω­θυπουργός εξήγησε στον πρόεδρο της ΔΟΕ ότι στην Τουρκία είναι η ρίζα της Ολυμπιακής Φλόγας και του είπε: «Έχετε το δικαίωμα να φέρετε πίσω την Ολυμπιακή Φλόγα στις ρίζες της. Η Ανατολία περιμένει τη Φλόγα της» και του τόνισε πως πρέπει «η Ολυμπιακή Φλόγα να επιστρέψει στην Ανατολία, στα εδάφη όπου γεννήθηκε»!!!

 

Θράκη και η Ρόδος;

Και βεβαίως να προσθέσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί πλέον η Τουρκία στη Ρόδο, στηριζόμενη βεβαί­ως και στη μακάρια στάση της Ελλάδας και κυρίως του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών… Το τουρκικό προξενείο στο νησί προσπαθεί με την ανεξέλε­γκτη στάση του να επιβάλει το μοντέλο της Θράκης, με σκοπό να δημιουργη­θούν παράλληλες δομές στην καθημε­ρινή ζωή των μουσουλμάνων…

Όπως μάλιστα σημειώνει το «Βήμα της Κυριακής», το οποίο ανέδειξε το θέμα, όλα αυτά γίνονται παρ’ ότι το κα­θεστώς των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της Ρόδου και της Κω δεν δι­έπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, άρα δεν υπάρχει εκεί αναγνωρισμένη μειονότητα…

Το πρόβλημα έχει έλθει τις τελευ­ταίες εβδομάδες στο προσκήνιο με αφορμή την υπόθεση του ιμάμη της Ρόδου. Στο νησί έχει ξεσπάσει σφοδρή αντιπαράθεση εξαιτίας της ανεξέλε­γκτης δράσης του Μέτσο Ιλτέρ, ο οποί­ος έχει σταλεί στη Ρόδο από τον ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μετέ για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων.

Ο Ιλτέρ, αν και δεν αναγνωρίζεται από την ελληνική πολιτεία, παρεμπο­δίζει συστηματικά τη δραστηριότητα του επίσημου ιμάμη έχοντας ξεκά­θαρη υποστήριξη τουρκικών κύκλων. Και το βέβαιο είναι ότι αυτό το παιχνί­δι δεν θα εγκαταλειφθεί εύκολα από την Τουρκία – τουλάχιστον όχι όσο η ελληνική πλευρά θα κάνει τα στραβά μάτια…

πηγή : ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ