Δεν υπάρχει κρίση κάποιων συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κρατών, αλλά κρίση συνολικά του γεωγραφικού ευρωπαϊκού νότου!

Ενώ η εκτινασσόμενη ανεργία στην Ευρώπη αποτελεί το μεγαλύτερο βάσανο για τους πολιτικούς της (και ακόμα περισσότερο η ανεργία των νέων που έχει σπάσει κάθε λογικό όριο), μια πιο προσεκτική εξέταση του φαινομένου αποκαλύπτει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρατήρηση: η ευρωπαϊκή ανεργία έχει κατά πολύ περισσότερο γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρά κρατικά!

Αν και Ισπανία και Ελλάδα υπερτερούν σαφώς στα ποσοστά ανεργίας, από την ανάλυση που κάνει το blog Flute Thoughts  προκύπτει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στα όρια των συνόρων των ευρωπαϊκών κρατών.

Η Βόρεια Ιταλία, για παράδειγμα, φαίνεται να έχει περισσότερα κοινά με τις γερμανόφωνες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης από ότι με τη Νότια Ιταλία.

Η Γαλλία εμφανίζει πιο περιφερειακή συμπεριφορά από τον ευρωπαϊκό πυρήνα, ενώ η πρώην Ανατολική Γερμανία δεν έχει ακόμα φτάσει στα επίπεδα της δυτικής (αν και τόσα έχουν ακουστεί για τη δημοσιονομική ενοποίηση των δύο Γερμανιών).

Η Ανατολική Ευρώπη εμφανίζει επίσης ορισμένες εκπληκτικές διαφορές μεταξύ των χωρών της, όπως ακριβώς προβλέπουν οι ελλείψεις που έχουν σχεδιαστεί στο χάρτη.

Βέβαια, η συνεχιζόμενη σημερινή κατάσταση το πιθανότερο είναι να οδηγήσει στη σταδιακή κατάρρευση των διαφορών αυτών, αφού η πραγματικότητα των όλο και χαμηλότερων εισοδημάτων από την όλο και μεγαλύτερη αύξηση του πλήθους των ανέργων θα τραβήξει προκυκλικά ολόκληρη την ευρωζώνη στην ύφεση.

Πηγή : http://papaioannou.wordpress.com