Tου Λάζαρου Ελευθεριάδη για τους aegean timesEFSF: Εργαλείο ανάπτυξης των Τραπεζιτών ή εργαλείο αργού θανάτου των λαών; H και τα δύο μαζί; Το πάρτυ συνεχίζεται!!!

Φοβερές καταστάσεις συμβαίνουν στην Ελλάδα με αποκορύφωμα την περίπτωση της πώλησης της ΑΤΕ – Ο ελεγχόμενος (Πειραιώς) εξαγοράζει τον ελέγχοντα (ΑΤΕ)!!!

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility – EFSF) είναι ένα όργανο ειδικού σκοπού (special purpose vehicle – φορέας ειδικού σκοπού) που συμφωνήθηκε από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Μαΐου 2010 με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της ευρωζώνης(!) σε οικονομική δυσκολία.

Τώρα πώς κατά την πορεία, ο προορισμός άλλαξε, και από τα κράτη και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας (παροχή οικονομικής βοήθειας στα κράτη-μέλη) κατέληξε σε οικονομική βοήθεια στους Τραπεζίτες, είναι απορίας άξιον.

Τό γεγονός αυτό και μόνον, καταδεικνύει περίτρανα, το ποιος κυβερνά σήμερα την ΕΕ, όλα τα υπόλοιπα είναι “αστειότητες” για να περνά η ώρα!!!

Το Τραπεζικό κατεστημένο μέσα από ένα «υπαλληλικό» πολιτικό προσωπικό, κυβερνά την Ευρώπη, κι όλα γίνονται για την πλήρη εξυπηρέτησή, του συγκεκριμένου κατεστημένου οικονομικού χώρου, και μόνον, του Τραπεζικού κατεστημένου.

Η πολιτική είναι υποτελής και δέσμια ενός μη παραγωγικού τομέα της οικονομίας, της αγοράς-πώλησης χρήματος, της τοκογλυφίας, της μεσιτείας, της προμήθειας, της υπερ-συσσώρευσης κεφαλαίων.

Αφαιρούνται κατ`αυτόν τον τρόπο, κεφάλαια από την πραγματική οικονομία, αναδεικνύοντας τις Τράπεζες σε πραγματικούς ρυθμιστές της οικονομίας, επομένως και της κοινωνικής-πολιτικής δραστηριότητος μιας οργανωμένης κοινωνίας.

Με τον γενικό όρο “πολιτική” εννοώ την ανθρωπογενή δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει, το σύνολο των μέτρων, των μεθόδων και διαδικασιών οι οποίες ακολουθούνται, προκειμένου, ομάδες ανθρώπων να οργανωθούν και να λειτουργήσουν, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιτύχουν με το μικρότερο δυνατό κόστος τους σκοπούς, τους οποίους επιδιώκουν, σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων τους.

Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον καλείται η χώρα μας να επιβιώσει, σε ένα ανάλγητο νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, μιά οικονομική-κοινωνική ζούγκλα, ο νόμος του οικονομικά ισχυρού. !!!

Η επίσημη ημερομηνία ίδρυσής του (EFSF) ήταν η 7η Ιουνίου 2010 ενώ σε πλήρη δράση ξεκίνησε από τις 4 Αυγούστου 2010.

Το ταμείο έχει την έδρα του στην πόλη του Λουξεμβούργου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει σε αυτό υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων και διοικητική υποστήριξη μέσω συμβάσεων σε επίπεδο υπηρεσιών.

To EFSF είχε, αρχικά, την μέγιστη πιστοληπτική διαβάθμιση (AAA από την Fitch Ratings και την Standard & Poor’s και Αaa από την Moody’s).

Στις 16 Ιανουαρίου 2012 η Standard & Poor’s υποβάθμισε την πιστοληπτική του ικανότητα σε AA+.
Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός (EFSF)μπορεί να εκδώσει ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα στην αγορά με την υποστήριξη του Γερμανικού Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για να αυξήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για την παροχή δανείων προς χώρες της ευρωζώνης με οικονομικά προβλήματα, να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των κεφαλαίων των τραπεζών(!!!) ή να αγοράσει κρατικά ομόλογα.

Η έκδοση των ομολόγων θα συνοδεύεται από εγγυήσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης ανάλογα με το μερίδιό τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η διευκόλυνση δανεισμού μπορεί να ενεργήσει μόνο κατόπιν αιτήματος υποστήριξης από ένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, και ενώ ένα οικονομικό πρόγραμμα της χώρας έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ και έχει γίνει ομόφωνα δεκτό από το Eurogroup (υπουργοί οικονομικών της ζώνης του ευρώ) ενώ ένα μνημόνιο κατανόησης είναι υπογεγραμμένο.

Αυτό θα συμβεί μόνο όταν η χώρα δεν είναι σε θέση να δανειστεί από τις αγορές σε αποδεκτές τιμές.

Αν υπάρχει ένα αίτημα από ένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ για οικονομική ενίσχυση, θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις εβδομάδες για να εκπονήσει ένα πρόγραμμα στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ στη χώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Μόλις το Eurogroup εγκρίνει το πρόγραμμα της χώρας, το EFSF θα χρειαστεί κάποιες ημέρες εργασίας για την αύξηση των αναγκαίων πόρων και την εκταμίευση του δανείου.

Το EFSF και οι τράπεζες

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχήμα για την προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση των Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και η Κομισιόν σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι τον Απρίλιο του 2012 το Ταμείο δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στις σχεδιαζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.!!!

Στις 28 Μαΐου το ΤΧΣ(EFSF) διέθεσε στις τράπεζες προσωρινή χρηματοδότηση (bridge recapitalization) για να καλύψουν την περίοδο μέχρι την εφαρμογή της τελικής ανακεφαλαιοποίησης.

Πρόκειται για τα 18 δισ. ευρώ που έχουν κατευθυνθεί στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση τους σε ομόλογα του EFSF.

«Οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν αυτή την περίοδο σε ακραίες συνθήκες,… Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα PSI+ και η βαθιά ύφεση έχουν αποδυναμώσει τα κεφάλαια τους. Η προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση από το ΤΧΣ διασφαλίζει τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος», δήλωσε ο Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό, Χοακίν Αλμούνια.
Το EFSF δημιουργήθηκε με στόχο “τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της ευρωζώνης σε οικονομική δυσκολία”.

Και όταν λένε κράτος εννοούν τις Τράπεζες.

Τόσο καλά !!!

Τώρα, πώς αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση των Τραπεζών, αυτό πρέπει κάποιος από τους νεοφιλελεύθερους «κατακτητές» μας, να μας το εξηγήσει επαρκώς.

Διότι τα κεφάλαια του EFSF προέρχονται από την συνεισφορά των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, δηλ. από τούς πολίτες της, επομένως και των Ελλήνων πολιτών κατ’αναλογίαν.

Τι σημαίνει ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών και ποιος την πληρώνει αυτήν την «οικονομική ανασυγκρότηση» των Ελληνικών Τραπεζών.

Εάν η ανακεφαλαιοποίηση δηλ. η οικονομική ενίσχυση για την δημιουργία και ανασυγκρότηση των κεφαλαίων βάσης των Τραπεζών, πραγματοποιείται εξ ιδίων κεφαλαίων των Τραπεζιτών, τότε ουδείς λόγος συντρέχει να απαιτείται κοινωνικός και πολιτικός έλεγχος αυτής της οικονομικής δραστηριότητος των Τραπεζιτών.

Οταν όμως αυτή η οικονομική ενίσχυση γίνεται από τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών, και μάλιστα σε καιρό έντονης οικονομικής κρίσης, είναι προφανές ότι απαιτείται να δικαιολογηθεί η σκοπιμότητα αυτού του δανεισμού και το “κέρδος” αυτού του ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ δια το Ελληνικό δημόσιο και τον Έλληνα πολίτη.

Οφείλει να ενταχθεί ως κοινωνική αναγκαιότητα ή οικονομική αναγκαιότητα στην σειρά προτεραιότητας την οποίαν της αναλογεί στο σύνολο των προτεραιοτήτων μιάς χώρας.

Όχι να σωθούν οι Τραπεζίτες και να “πεθάνουν” όλοι οι Έλληνες.

Αυτοί δημιούργησαν το πρόβλημα της κρίσης το 2009, αυτοί και να το λύσουν.!!!

Θα αποκτήσει το Ελληνικό δημόσιο μετοχές αυτών των Τραπεζών, ως τίμημα ανάλογο της οικονομικής ενίσχυσης προς τις Τράπεζες (κοινές μετοχές);;;

Aναλαμβάνοντας προφανώς και την Διοίκησή τους, μιάς και θα αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχό τους ή δανείζουμε τους Τραπεζίτες με τα χρήματα των φορολογουμένων Ελλήνων πολιτών, επειδή έτσι απεφάσισε ένα πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποτελές και έρμαιο της βούλησης εξωθεσμικών κέντρων και οικονομικών κέντρων;;;

H Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσον το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες σε περιόδους κρίσης.!!!!
Και η κωμωδία, το χιούμορ, έχει όρια, φτάνει ο εμπαιγμός, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ κύριοι της Κομισιόν !!!

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι το άνοιγμα της έρευνας είναι κοινή πρακτική για μεγάλα μεγέθη κρατικών ενισχύσεων μέσω έκτακτων σχημάτων.

Και ενώ άπαντες του υποτελούς προσωπικού, προσπαθούν να πείσουν άπαντες, περί της αδήριτης αναγκαιότητας της οικονομικής στήριξης των Τραπεζιτών, λόγω της κεφαλαιακής αποδυνάμωσής τους, εξ αιτίας της συμμετοχής των στο PSI+ και της βαθιάς ύφεσης στην Ελληνική οικονομία, σήμερα το «πάρτυ» αποκαλύπτεται, αντί να ανακεφαλαιοποιηθούν και να ισχυροποιήσουν την κεφαλαιακή τους βάση, οι Τράπεζες προχωρούν σε εξαγορές άλλων τραπεζών (ΑΤΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΤ, κτλ), με την απόλυτη συμφωνία της κυβέρνησης.

Με αυτόν τον τρόπο διοχετεύουν τα χρήματα από το EFSF, δηλαδή τα χρήματα τα οποία κατ’αρχάς επροορίζοντο δια τα κράτη τα οποία είχαν οικονομικό πρόβλημα, παρ’όλα αυτά διοχετεύτηκαν στις Τράπεζες και τώρα στις εξαγορές άλλων Τραπεζών, κάνοντας επιχειρηματικά “άλματα”, με χρήματα τα οποία είναι των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών.

Επ’αυτών η συγκυβέρνηση παρακολουθεί ως θεατής και υπάλληλος, αδυνατώντας να παρέμβει, ικανοποιούμενη με διαπιστώσεις και συναινέσεις.

Η εξαγορά της ΑΤΕ από την Τράπεζα Πειραιώς έχει Ιστορία και μάλιστα πρόσφατη, κατά το έτος 2010, υπήρχε μιά πρόταση για ταυτόχρονη εξαγορά του 77% της Αγροτικής Τράπεζας -που κατέχει το Δημόσιο- και του 33% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, την οποίαν κατέθεσε η Τράπεζα Πειραιώς, έναντι 701 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχοντας μία απορία την οποίαν και καταθέτω δημόσια δια του άρθρου μου, γιατί η ΑΤΕ δεν προσέφυγε στο EFSF δια την ανακεφαλαιοποίησή της και την ουσιαστική οικονομική ανασυγκρότηση της κεφαλαιακής της βάσης όπως μας διαβεβαίωναν οι κ. Σκανδαλίδης ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2010, και Θ. Πανταλάκης, διοικητής της ΑΤΕ ;;;

Γιατί έπρεπε το Ελληνικό δημόσιο να στερηθεί μιας Τράπεζας την οποίαν θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει ως εργαλείο “φτηνού” δανεισμού, χαμηλών επιτοκίων και προώθησης των πολιτικών του ;;;

Ο κ. Θ. Πανταλάκης διοικητής σήμερα της ΑΤΕ, προέρχεται από την Τράπεζα Πειραιώς και γνωρίζει εκ των έσω τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, και το πώς μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την Αγροτική, αλλά και διότι η Αγροτική Τράπεζα ελέγχει ποσοστό 2% στην Τράπεζα Πειραιώς!!!

Οποία παραδοξότης, ο ελεγχόμενος (Πειραιώς) εξαγοράζει τον ελέγχοντα (ΑΤΕ).!!!

Παρά τις πρόσφατες, δημόσιες διαβεβαιώσεις των κ. Κ. Σκανδαλίδη –Θ. Πανταλάκη ότι η ΑΤΕ θα διατηρήσει τον κρατικό της χαρακτήρα, και ειδικότερα σε δηλώσεις τους στον ΑγροΤύπο και την ΕΡΤ ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης τον Δεκέμβριο του 2010, ανέφερε:
«Η Αγροτική Τράπεζα μετά τις ανακοινώσεις που έχει κάνει ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαιώνει την σταθερή πορεία της, η οποία ξεκινάει με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία θα υλοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2011 και την αναδιάρθρωση του ενεργητικού της, ώστε να είναι αξιόπιστη και βιώσιμη τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Μένουν κάποια στοιχεία να διευκρινιστούν. Η κατάσταση είναι θετική για την Αγροτική Τράπεζα και όλα πηγαίνουν καλά».

Ο κ. Θ. Πανταλάκης τον Μάιο του 2004 ανέλαβε Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, και από τον Ιανουάριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2009 ήταν Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής CEO του Ομίλου. Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ και Πρόεδρος της Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ».

Τώρα, τι συνέβη και επωλήθη η ΑΤΕ ;;;

Η συμφωνία της 28 Ιουνίου του 2011 στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ, έχει και «υποσημειώσεις», οι οποίες υποδηλώνουν μεγαλοπρεπώς, ότι στο μέλλον, οι τράπεζες θα στηριχτούν από τη συλλογική προσπάθεια των χωρών της Ευρωζώνης.

Αυτό σημαίνει ότι η “διάσωση” και όχι μόνον των τραπεζών πρόκειται να «βγεί ξυνή» στους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι ζημίες θα αναλαμβάνονται από κοινού, και κατ` αναλογία, με το μέγεθος της κάθε χώρας, έτσι, για παράδειγμα, οι Έλληνες φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με ένα μερίδιο από την ατελή διαχείριση της διάσωσης των Ιταλικών ή των Ισπανικών τραπεζών.

Έτσι αντιλαμβάνονται την “αλληλεγγύη” οι κύριοι της Κομισιόν, »αλληλεγγύη των υποζυγίων» προς διάσωση των αναβατών των!!!

Ένα είναι σίγουρο, το «πάρτυ» συνεχίζεται, ερήμην του Έλληνα πολίτη !!


ramnousia