Σε δυσμενή αναθεώρηση των προβλέψεών του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εφέτος, προχώρησε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται στην τριμηνιαία έκθεση του για την ελληνική οικονομία.
 

Πιο συγκεκριμένα, η ύφεση της οικονομίας θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 6,9% έναντι 5%, που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και η ανεργία θα ανέλθει στο επίπεδο του 23,6%, για το σύνολο του 2012. Για το δεύτερο τρίμηνο του έτους η ύφεση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στο 7,5%, για το τρίτο στο 8% περίπου, ενώ για το τέταρτο εκτιμάται ότι θα υπάρξει βελτίωση.

Η ανεργία θα κυμανθεί σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ στο 23,6% το 2012 ενώ ο πληθωρισμός να κινηθεί το 2012 κοντά στο 1,5%.

Οι στόχοι τους οποίους καλείται να επιτύχει η κυβέρνηση, εκτιμά το ΙΟΒΕ μπορούν να καταταγούν σε 4 κατηγορίες και συγκεκριμένα:

  • Ένα πρόγραμμα βραχυχρόνιων παρεμβάσεων, ένα «πρόγραμμα 100 ημερών» για την ταχεία άμβλυνση των πολύ αρνητικών συνθηκών που έχουν μακροχρόνια παγιωθεί στον πυρήνα της πραγματικής οικονομίας.
  • Η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για αναθεώρηση του μείγματος οικονομικής πολιτικής.
  • Η κατάρτιση της νέας εθνικής στρατηγικής για το νέο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας.
  • Η σύμπραξη με άλλα πρόθυμα κράτη-μέλη στη βελτίωση της οικονομικής πολιτικής στο σύνολο της Ευρωζώνης.

Στο πρόγραμμα των 100 ημερών πέραν των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε στόχους που βελτιώνουν άμεσα τη ρευστότητα στον επιχειρηματικό τομέα, όπως η άμεση εκταμίευση 6,5 δισ. ευρώ από το δάνειο των 130 δισ. ευρώ για την εξόφληση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, μια ενέργεια που θα συμβάλει στη ρευστότητα της αγοράς κατά πολλαπλάσιο μέγεθος και η διοχέτευση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων σε έναν μικρό αριθμό μεγάλων έργων υποδομής πανελλαδικής εμβέλειας με υψηλό οικονομικό πολλαπλασιαστή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είτε από άμεσα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΣΠΑ, με μεγαλύτερη ευελιξία στα κριτήρια επιλεξιμότητας ή ακόμη και με την έκδοση ομολόγων καλυμμένων με περιουσιακά στοιχεία.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πίεση για αύξηση των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα και στο νότο ευρύτερα και η παροχή εγγυήσεων ώστε να καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό θεσμικό ρόλο μιας μη εμπορικής τράπεζας και στην ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.

Τέλος στη γρηγορότερη δυνατή επαναφορά των χρηματοδοτήσεων της δανειακής σύμβασης στην προβλεπόμενη ροή τους, για την υπέρβαση των καθυστερήσεων που ήταν το αποτέλεσμα της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, με αντάλλαγμα βεβαίως την ταχύτερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη πρωτίστως η χώρα και λιγότερο οι πιστωτές μας.

Το ΙΟΒΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι απαιτείται κλιμάκωση της δημοσιονομικής προσπάθειας, ώστε να αποφευχθεί έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού, μπορεί να παρουσιάσει υπέρβαση μέχρι και 4,5 δισ. ευρώ.

πηγή : tvxs